Žoge so za žoganje

Pri Žabicah smo se v mesecu aprilu odločili, da se bomo posvetili usvajanju osnovnih načinov gibanja z žogo, si ob igri razvijali gibalne sposobnosti, se učili medsebojne pomoči in sodelovanja, ter razvijali sposobnosti rabe jezika pri oblikovanju predpojmovnih struktur (barve, oblike). Otroci so v dejavnostih uživali, marsikaj novega spoznali in doživeli.

Comments are closed.