Predstavitev

Predšolska vzgoja ima v Hrastniku dolgo zgodovino, saj segajo začetki le-te v prejšnje stoletje. Vse od leta 1907 so se v Hrastniku ustanavljali in ukinjali vrtci ter v skladu s časom delovanja dobivali različna imena. Dejstvo je, da je prav vsako obdobje od delavcev zahtevalo popolno angažiranost in odgovornost pri izvajanju različnih vzgojnih programov.

Vseskozi, ne glede na vsakokrat drugačne zahteve in pričakovanja družbe, pa so se vse generacije pedagoških delavcev trudile maksimalno razvijati sposobnosti otrok, spodbujati njihovo vedoželjnost in jim dajati čim več uporabnih znanj in izkušenj, potrebnih za življenje. Morda so bile prednostne vrednote v drugem času drugačne od današnjih, vsekakor pa je usvajanje le-teh pomembno pri vključevanju v družbeno okolje, ne glede na čas.

Današnji čas zahteva od nas, da otrokom omogočimo optimalni razvoj njihovih sposobnosti in spretnosti ter da otroci v vrtcu kvalitetno preživljajo čas. Zavedamo se, da ja naša vzgoja dopolnilo družinski ter tako pomemben del v kakovostnem življenju družine in družbe. Naše skupno sodelovanje je še kako pomembno, saj le takšno lahko prinese pozitivne rezultate pri vzgoji in v sistemu izobraževanja, kamor vrtec tudi sodi.

Trudimo se in se bomo tudi v bodoče, da bomo izpolnili cilje, ki jih družba postavlja pred nas ter izpolnili pričakovanja staršev, ki nam zaupajo svoje otroke.

Strokovnjaki menijo, da je kvalitetna predšolska vzgoja izjemno pomembna za vsako družbo, njen vpliv na malega otroka pa neprecenljiv!

Robert Fulghum  je zapisal:
»VSE KAR MORAM VEDETI, SEM SE NAUČIL V VRTCU!«

Ravnateljica:  Maja Petan, dipl. vzg.

Comments are closed.