Sklad vrtca

V Vrtcu Hrastnik smo 26.9.2022 ustanovili Sklad vrtca s sklepom o ustanovitvi. Sklep je sprejel Svet zavoda.

Upravni odbor sklada vrtca sestavljajo 4 predstavniki staršev:

  • Katka Seršen, predsednica Sklada Vrtca Hrastnik,
  • Dejan Gojić,
  • Nina Juratovec
  • Rok Jenko

in 3 predstavniki zaposlenih v Vrtcu Hrastnik:

  • Romana Povh, namestnica predsednice Sklada Vrtca Hrastnik,
  • Sanja Funkel in
  • Nataša Babič

Na konstitutivni seji Upravnega odbora Vrtca Hrastnik so bila sprejeta Pravila o delovanju Sklada Vrtca Hrastnik. Skladno s pravili sklad pridobiva sredstva iz donacij fizičnih in pravnih oseb (tudi donacije iz namenitve dela dohodnine), prispevkov staršev, zapuščin in drugih virov.

Sklad vrtca je bil ustanovljen z namenom pridobivanja sredstev za zagotavljanje večje kakovosti bivanja otrok v vrtcu in z namenom pomoči otrokom z manj priložnostmi v svojem socialnem okolju. Vse informacije o delovanju sklada so dostopne na spletni strani Vrtca Hrastnik www.vrtechrastnik.si .

V kolikor želite prispevati v sklad vrtca, lahko svoj prispevek nakažete na TRR vrtca s pripisom ‘ZA SKLAD VRTCA’.

Za vsak prispevek se vam iskreno in iz srca zahvaljujemo v imenu otrok in v imenu zaposlenih.

Predsednica Upravnega odbora Vrtca Hrastnik: Katka Seršen
Ravnateljica Vrtca Hrastnik: Mojca Perić


DokumentiZapisniki sej


Comments are closed.