Marec pri Miškah

BLAGO, BLAGO, BLAGO

Tematski sklop je temeljil na raziskovanju, aktivnem doživljanju in pridobivanju izkušenj z različnimi vrstami blaga z uporabo lastnih čutil, vodenih dejavnostih ter prostih, raziskovalnih dejavnostih.

Igra z blagom je poskrbela za zabavno spoznavanje novega materiala. Otrokom nisva v naprej določili, kako naj blago uporabijo. Sami so iskali svoje rešitve, svoje načine igre z njim. Mogoče sva le na trenutke otroke spodbudile tako, da sva blago ponudili malo drugače.

Blago so otroci najprej raziskovali, spoznavali njegove značilnosti in lastnosti. Večji otroci so bili pobudniki za različne oblike iger: vlečenje blaga po igralnici, vlečenje otroka, ki sedi na blagu, skrivanje pod blagom, iskanje lukenj v blagu, metanje malih žog in balonov skozi luknje. Nekateri otroci so sprva le opazovali dogajanje, kasneje pa so se tudi sami pridružili k igri.

Material je otroke združil. Pokazali so zmožnost medsebojnega sodelovanja in empatije. S pomočnico sva zelo zadovoljni, ker sva izbrali ustrezen material, ki je obogatil domišljijo otrok, spodbudil njihovo aktivno učenje in jih hkrati povezal.

Spoznali sva, da je potrebno otroke opazovati, jim prisluhniti, zato bova z blagom dejavnosti še nadgrajevali. Blago bova uporabili še naprej kot spodbudo za plesno dejavnost, za igro s sencami, na blago bomo tiskali s prstnimi barvami, ustvarili hiško iz blaga …                                                

Comments are closed.