September pri Miškah

Mesec september je mesec, ko se otroci prilagajajo na novo okolje, se spoznavajo med sabo. Tudi strokovnim delavkam ni lahko, saj  je nekatere otroke zjutraj kar težko zadržati pri sebi in včasih še priteče kakšna solzica ob jutranjem poslavljanju s starši. Vendar smo Miške vesele, pogumne in tako smo s skupnimi močmi zakorakali skozi prvi mesec.

Vse socialne igrice v jutranjem krogu so potekale skoraj vsakodnevno, saj smo na ta način spodbudili otroke na igriv način, da so sodelovali skoraj vsi. Namen iger je bil, da se otroci čim bolje spoznajo, si ustvarijo prijateljstva, čutijo povezanost in pripadnost skupini. Veliko smo se družili z ostalimi skupinami, tudi na ta način so otroci dojeli, da smo odprti za vse člane našega »hiše«. Veliko smo se gibali zunaj in že začeli hoditi na sprehode v bližnjo okolico vrtca. Naučili smo se nekaj novih pesmic in ugotovili, da so najboljše dejavnosti ob glasbi, zato se jih bomo tudi v prihodnje posluževali.

ZAPISALA: Nataša Kutin

Comments are closed.