Govorne vaje

Igrice in vaje za izpihovanje so zelo pomembne, kajti dober izpih je osnova za pravilno izreko večine glasov – šumnikov in sičnikov, soglasnika f in v ter zapornikov t, p, b, r …

govorne%20vaje

Comments are closed.