Reševanje pisanke

Cilji: razvijanje finomotorike, razvrščanje po barvah

Število otrok: neomejeno

Prostor: poljuben

Športni pripomočki, igrala: jajčke, zajemalke, žlice, lahko tudi kinder jajčke, ki jih polepimo, porišemo, napolnimo z različnim materialo.

Opis igre: jajčke položimo v nizko škatlo, nad njimi lepimo trakove. Otroci s pomočjo zajemalk rešujejo jajčke in jih dajo na točno določeno mesto.

Različice:

  • uporabijo lahko pompetke, koščke vate…ki jih rešujejo z pinceto.

Comments are closed.