Ali najdeš žival, ki se začne na začetno (končno) črko tvojega imena?

Cilji: prepoznavanje glasov, iskanje novih besed, razvijanje finomotorike…

Opis igre: na list napišemo otrokovo ime, sestavimo ime z izrezanimi črkami, otrok iz časopisa izreže svoje črke, sestavimo jih s stavnico…(uporabimo lahko različna sredstva). Pripravimo slike živali, otrok lahko gibalno posnema živali, ki se začnejo na črko imena; uporabite lahko vse črke, otrok lahko živali tudi poišče na sliki in jo poimenuje; če slike nimate, lahko žival nariše…

Comments are closed.