Poziv za NOVINCE!

VPIS V VRTEC HRASTNIK

za šolsko leto 2024/25

Vpisni list se nahaja na spletni strani Vrtca Hrastnik: www.vrtechrastnik.si → informacije za starše → vloge → vloga za vpis.

Vpisni list lahko oddate po navadni pošti, elektronski pošti (tajnistvo@vrtechrastnik.si) ali osebno na upravi vrtca (Novi log 11a, 1430 Hrastnik) vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na kontaktnih številkah v tajništvu in svetovalni službi.

Comments are closed.