Ekonomske cene programov

Starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca si lahko na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ogledajo lestvico razvrščanja staršev v plačilne razrede. Pod lestvico je sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 23/4 – Skeniran dokument)

Velja od: 01. 03. 2023 (sprememba programov 1. 9. 2023)

Povezava do objave v Uradnem vestniku Zasavja

Uradni vestnik Zasavja

Comments are closed.