Ekonomske cene programov

Starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca si lahko na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ogledajo lestvico razvrščanja staršev v plačilne razrede. Pod lestvico je sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 20/5 – Skeniran dokument)

Velja od: 01. 07. 2021

Povezava do objave v Uradnem vestniku Zasavja

https://www.trbovlje.si/objava/537570

Comments are closed.