Otroci s posebnimi potrebami

S 1.1. 2019 je začel veljati na področju predšolske vzgoje nov

ZAKON O ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (zopopp)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681 (povezava do zakona)

S tem zakonom predšolski otroci niso več usmerjeni z odločbo o usmeritvi, ampak Razvojna ambulanta izda le mnenje o pomoči otroku, ki jo izvaja vrtec. Več o tem si lahko preberete v zloženki.

Dodatno strokovno pomoč zgodnje obravnave v našem vrtcu nudita specialna pedagoginja Mateja Gabrijel in pedagoginja Mojca Perić.

IDEJE:

LOGOPEDSKI KOTIČEK http://www.logopedskikoticek.si/

GOVORNE IGRE http://baza-iger.skavt.net/kategorija/govorne-igre

ZLO%c5%bdENKA_ZOPOPP

Comments are closed.