Smernice za vključevanje tujcev, priseljencev, migrantov v vzgojno-izobraževalne ustanove

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2015/programi/media/pdf/smernice/cistopis_Smernice_vkljucevanje_otrok_priseljencev.pdf

Glede na dejstvo, da se osredotočamo na šolsko polje in posledično tudi na znanje slovenskega jezika, izraz priseljenec uporabljamo v skladu z razlago, izraženo v Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija) ter novejšimi šolskimi dokumenti z omenjenega področja, kot so Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012).

Priseljence v Republiki Sloveniji tako lahko glede na definicijo v Strategiji (2007, str. 8) razdelimo v več skupin:

  • nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija priseljencev), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile državljanstvo;
  • osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva, in sicer osebe s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji;
  • prosilci za mednarodno zaščito in osebe z mednarodno zaščito*;
  • državljani držav članic Evropske unije**;
  • otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino.

Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo dokument ” Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem”, kjer so opredeljeni sistemski vidiki vključevanja otrok priseljencev, poseben poudarek pa je glede na ranljivost populacije namenjen vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v vzgojno-izobraževalni sistem. Poleg omenjenega so v dokumentu opredeljeni posebni ukrepi, ki jih je z namenom izboljšav pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem ministrstvo pripravilo v letu 2016/17.

Comments are closed.