Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/95147

Starši in delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih imamo odgovorno nalogo pri vzgoji otrok in mladostnikov. Včasih ugotavljamo tudi neljube dogodke, ki jih ne smemo prezreti. Pri obravnavi nas zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Več podrobnosti lahko preberete na zgornji povezavi.

  • Shema ravnanja ob zaznavi suma nasilja v družini za VIZ (ppt)

 

Comments are closed.