Enota Lučka

Rumena igralnica

Vzgojiteljica:
Maja Meserko
VPO – pomočnica vzgojiteljice:
Anja Kačič

Galerija

Rdeča igralnica

Vzgojiteljica:
Veronika Anžur
VPO – pomočnik vzgojiteljice:
Damir Beganovič

Galerija

Modra igralnica

Vzgojiteljica:
Maja Petan Majcen
VPO – pomočnica vzgojiteljice:
Sabina Vengušt Krajnc

Galerija

Zelena igralnica

Vzgojiteljica:
Nataša Babič
VPO – pomočnica vzgojiteljice:
Anita Vidic

Galerija

Comments are closed.