Enota Lučka

Rumena igralnica

Vzgojiteljica:
Veronika Anžur
VPO – pomočnik vzgojiteljice:
Damir Beganović

Galerija

Rdeča igralnica

Vzgojiteljica:
Nataša Babič
VPO – pomočnica vzgojiteljice:
Sabina Vengušt Krajnc

Galerija

Modra igralnica

Vzgojiteljica:
Nika Funkl
VPO – pomočnica vzgojiteljice:
Anita Vidic

Galerija

Zelena igralnica

Vzgojiteljica:
Helena Napret
VPO – pomočnica vzgojiteljice:
Renata Kidrič Roglič

Galerija

Comments are closed.