Korona virus

Datum: 1. 9. 2021

Po navodilu NIJZ moramo še vedno strogo upoštevati priporočila, da onemogočimo, oz. preprečimo pojav virusa COVID-19. V ta podaljšujemo obstoječi protokol 

PROTOKOL 2021/2022

 1. Za starše je obvezna uporaba maske in vzdrževanje razdalje 1,5 do 2m.
 2. Ob prihodu starši vstopajo posamično oziroma držijo razdaljo
 3. V predprostoru, oz. garderobi si starši obvezno razkužijo roke
 4. Otroci se preobujejo in pred vstopom v igralnico umijejo roke (kjer je ta možnost).
 5. Starši otroka pospremijo do vrat igralnice in ob predaji otroka strokovnemu delavcu, takoj zapustijo prostor! Zadrževanje pri vratih igralnice, oz. v prostorih vrtca ni dovoljeno. Prav tako NE NA IGRIŠČU! Uporaba igral NI DOVOLJENA!
 6. UVAJANJE OTROK poteka normalno, a prilagojeno – v dogovoru s strokovnim delavcem oddelka, da po priporočilih NIJZ ne bi prihajalo do prevelikega združevanja.
 7. Starši morajo izpolnjevati pogoj PCT ob uvajanju, roditeljskih sestankih in drugih dejavnostih v prostorih vrtca. Zaradi enakovrednega obravnavanja vseh staršev glede pogojev PCT je uvajanje s starši mogoče 3 dni, potem se uvaja otrok postopoma sam.
 8. Če je možno, naj otroke v vrtec vodi le ena oseba, priporočeno, da iz istega gospodinjstva.
 9. V vrtec sme priti le zdrav otrok.
 10. Otroka z morebitnimi znaki respiratornih obolenj (zelen izcedek iz nosu, boleče grlo, vročina, kašelj,…) ne bomo sprejeli. Napotili vas bomo k otrokovemu izbranemu zdravniku.
 11. Prehod skozi hodnik na enotah Dolinca in Lučka ni dovoljen!
 12. Starši otrok, ki obiskujejo odd. na OŠ, sledijo protokolu OŠ nh Hrastnik.
 13. Starši otroka pripeljejo na tisti vhod vrtca (Lučka, Dolinca), kjer je igralnica otroka.
 14. Otroci v vrtec NE prinašajo lastnih igrač, sploh ne nepralnih. Za pralne poskrbijo starši, da so vedno oprane (velja za otroke 1.starostnega obdobja).
 15. Otroci naj imajo s sabo plastično vrečko, v katero bomo namestili morebitna umazana oblačila.
 16. V primeru, da vam je bila odrejena karantena, čakate na izid testa ali ste okuženi, otrok ne VODITE V VRTEC!
 17. V izrednih razmerah so lahko oddelki otrok na novo oblikovani.

Zahvaljujemo se za strpnost in spoštovanje Protokola!

Datum: 1. 7. 2021

PROTOKOL UKREPOV VRTCA HRASTNIK
ob pojavu okužbe s COVID-19 oz.
POSTOPEK V PRIMERU VISOKO TVEGANEGA STIKA

 1. VSI ZAPOSLENI:
  • V primeru slabega počutja oz. pojava simptomov bolezni COVID-19 (npr. obolenja zgornjih dihal: kašelj, izcedek iz nosu, težko dihanje, povišana temperatura, prebavne motnje,…) ostanete v domači samoizolaciji.
  • V primeru slabega počutja, ki se pojavi med delom v zavodu, o tem takoj obvestite nadrejenega (vodjo enote, ravnateljico) in nemudoma zapustite prostore zavoda.
  • V primeru visoko tveganega stika z osebo, ki ima potrjen sum na okužbo (hitri test, test za samotestiranje) počakate v domači samoizolaciji do rezultata testa PCR. V primeru, da vas o pozitivnem testu (hitri, za samotestiranje) obvestijo medtem ko ste na delovnem mestu, delovno mesto nemudoma zapustite in doma v samoizolaciji počakate do rezultata testa PCR. O stiku v obeh primerih pisno obvestite vodjo in ravnateljico.
   Izjema je okužba v zavodu, ki se obravnava individualno. Če je okužena oseba že bila v službi in so tvegani stik tudi otroci, postopamo individualno za vsak primer.
  • Ob pozitivnem testu visoko rizičnega stika sledite navodilom epidemiološke službe. Obrazec o karanteni posredujete v računovodstvo.
 2. STARŠI:
  • Ste prejeli navodila na roditeljskih sestankih, protokol je objavljen na spletni strani Vrtca Hrastnik. V kolikor opazite zgoraj naštete znake npr. obolenja zgornjih dihal: kašelj, izcedek iz nosu, težko dihanje, povišana temperatura, prebavne motnje,…), obdržite otroka doma in se posvetujejo z izbranim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih. V primeru, da bo te znake opazil strok. delavec vrtca, bomo otroka ob sprejemu zavrnili in vas napotili po mnenje otrokovega izbranega zdravnika.
  • Ste dolžni obvestiti strok. delavcev igralnici ob potrditvi okužbe s COVID-19 pri sebi, otroku oziroma drugih stikih, ki so prihajali v stik z otrokom in bi lahko bili pomembni za vrtec.
  • V kolikor ste – sami ali rizični stik – obveščeni o pozitivnem testu na okužbo (hitri test, samotest), otrok pa je v vrtcu, NE VSTOPAJTE v vrtec. Otroka naj ČIMPREJ prevzame druga oseba, ki nima pozitivnega testa na okužbo. Do rezultata PCR testa rizičnega stika ostane otrok doma.
  • Ste dolžni posredovati osebnemu zdravniku točne informacije, v kolikor je bil oboleli v stiku z drugimi (vrtec).
  • Ste dolžni v vrtec dostaviti dokumente o odrejeni karanteni ali samoizolaciji.
 3. Delavec mora slediti navodilom NIJZ oz. osebnega zdravnika V PRIMERU POZITIVNEGA TESTA NA COVID-19 oziroma suma na okužbo:
  Ob tem mora delavec takoj obvestiti narejenega (vodjo enote) in ravnateljico Vrtca Hrastnik na telefonsko številko: 03 56 42 364 ali 040 197 675. Enako mora delavec obvestiti nadrejenega (vodjo enote) in ravnateljico tudi v primeru, da zboli kdo od družinskih članov oz. oseb s katerimi je bil v stiku v zadnjih 48 urah in čaka doma na izid testa PCR tega rizičnega stika.
 4. V PRIMERU BOLEZENSKIH ZNAKOV OZ. SUMA NA OKUŽBO
  • Pri ZAPOSLENIH:
   • iz prostorov, kjer se je zadrževala obolela oseba, umaknemo ostale delavce ter otroke in izvedemo temeljito čiščenje po navodilih NIJZ, oz. se obrnemo na pristojno službo, ki bo izvedla razkuževanje.
  • Pri OTROKih:
   • otroka izoliramo od ostalih,
   • nemudoma obvestimo starše, ki so otroka dolžni prevzeti v najkrajšem možnem času.
   • prezračimo in razkužimo prostore in opremo po navodilih NIJZ.
  • VODJA ENOT, RAVNATELJICA IN OZHR:
   • Obvesti delavce, ki so bili v tesnem stiku s potencialno obolelo osebo v zadnjih 48 urah in jim posreduje navodila,
   • Obvesti starše oddelka, v katerem so bili otroci v tesnem stiku s potencialno okuženo osebo in jih prosi, da otroke zadržijo doma ter spremljajo zdravstveno stanje.
 5. V PRIMERU POJAVA-POTRDITVE OKUŽBE s Covid-19 V ZAVODU, ravnateljica obvesti:
 6. V PRIMERU POTREB PO RAZKUŽEVANJU ob množičnem pojavu bolezni, obvestimo NIJZ in izvedemo razkuževanje skladno z navodili NIJZ.

VSAK POSAMEZNIK JE DOLŽAN delodajalca in osebe, s katerimi je bil v visoko tveganem stiku, obveščati o vsakršnem sumu na možnost okužbe.

Po potrditvi okužbe bomo zaposleni v Vrtcu Hrastnik ravnali v skladu z navodili epidemiološke službe, NIJZ. Kontakt NIJZ: 01 24- 41- 400; info@nijz.si

KONTAKTI:

Mojca Perić
Ravnateljica Vrtca Hrastnik
ravnateljica@vrtechrastnik.si
03 56 42 364  in  040 197 675

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
03 56 54 350
obcina.hrastnik@hrastnik.si,
suzana.venko@hrastnik.si,
tel: 03 56 54 366

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2
1000 Ljubljana
01 24 41 400  in  080 14 04
info@nijz.si

Ministrstvo za šolstvo
Masarykova 16
1000 Ljubljana
01 400 54 00
gp.mizs@gov.si

Comments are closed.