Daj 5 za evropski polet


Vrtec Hrastnik bo v naslednjih dveh letih, od 1.1. 2022 do 31.12. 2024, v okviru programa Erasmus+ udeleženec v mednarodnem projektu »Daj 5 za evropski polet«. Projekt bomo izvajali v sodelovanju z Vrtcem Rijeka iz Hrvaške, pri čemer je Vrtec Hrastnik koordinator projekta.

Vrtec Rijeka: https://www.rivrtici.hr/

Vrednost celotnega projekta je 60.000€ za obe partnerski državi.

Ena od prednostnih nalog programa Erasmus + je ustvarjanje enakih možnosti za vse. Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da ohrani in pridobi veščine, s katerimi lahko polno sodeluje v družbi in na trgu dela.

Ime projekta je HIGH5 – Daj 5 za evropski polet in pomeni, da so le inkluzivni (vključujoči), hvaležni, srečni in zdravi lahko aktivni državljani Evrope (Daj 5 za evropski let, pri čemer 5 pomeni 5 deležnikov projekta: otroci, vzgojitelji, starši, zunanji sodelavci, družba). Z delom na projektu želimo razviti nove metode in krepiti kompetence vseh vključenih udeležencev – otrok, še posebej otrok z manj priložnostmi, vzgojiteljev, staršev, zunanjih sodelavcev in družbe.

V obeh vrtcih bomo s projektom krepili potrebe po novih znanjih pri delu z otroki z manj možnostmi, ki potrebujejo različne pristope za doseganje istih ciljev, dodatne učne pripomočke; otroke, ki jih je treba še okrepiti na področjih aktivnega sodelovanja. Analiza zadovoljstva zaposlenih v vrtcu je pokazala, da zaposleni, ki so na svojem delovnem mestu zadovoljni, se počutijo zaupanja vredni in spoštovani, zmorejo deliti svoja znanja in veščine, med vse otroke, predvsem pa med otroke z manj priložnostmi.

Več si lahko pogledate na tej povezavi:
https://vrtechrastnik.weebly.com/

Comments are closed.