Dan reke Save

Obeležili smo dan reke Save, ki predstavlja vir prenekaterih športnih dejavnosti v naši občini, zato se nam zdelo pomembno da polagamo pozornost in ozaveščamo otroke in posledični starše in širšo okolico o njeni pomembnosti.

Izvajale so se različne dejavnosti v povezavi s to temo. Otroci so aktivno sodelovali v vseh izvedenih dejavnostih, ki so jih vzgojiteljice prilagodile na njim zanimiv način.

Dan reke Save je bil v naši občini praznovan s posebnim poudarkom na ozaveščanju otrok, staršev in celotne skupnosti o pomembnosti reke Save kot vira športnih dejavnosti. Želeli smo spodbuditi ljubezen do narave in reke, hkrati pa tudi ozavestiti o pomenu ohranjanja rečnih ekosistemov.

V ta namen smo organizirali različne aktivnosti, prilagojene otrokom, da bi jih še bolj povezali z reko in njeno vlogo v našem življenju. Vzgojiteljice so z veseljem prisluhnile njihovim interesom, zato so dejavnosti potekale na zanimiv in poučen način.

Ena od dejavnosti je bila “Lov na zaklad , kjer so otroci v manjših skupinah reševali uganke in sledi, ki so jih vodile po poteh . S tem so se naučili ne le koordinacije v okolici, temveč so spoznavali tudi rastline in živali, ki živijo v okolici reke.

Del dneva smo namenili tudi spoznavanju pomena varovanja reke Save in njenega ekosistema. Organizirali smo izobraževalne delavnice v igralnicah, kjer so otroci skozi igro in ustvarjalne naloge spoznavali ranljivost reke in posledice neodgovornega ravnanja z njo. S tem smo želeli vzpodbuditi njihov aktivizem za ohranitev čiste in zdrave reke za prihodnje generacije.

Na ta dan smo želeli poudariti, da je reka Save več kot le vodotok – je življenje in prostor za šport, rekreacijo, povezovanje in sprostitev. S takšnimi in podobnimi dogodki želimo spodbuditi ljubezen do narave in trajnostnega odnosa do okolja med mlajšimi generacijami ter si prizadevati za ohranitev reke Save v vsej njeni lepoti za prihodnje generacij

Comments are closed.