Mednarodni dan gozdov

Mednarodni dan gozdov, ki se praznuje 22. marca, je bil za nas posebno pomemben dan, saj smo se v okviru projekta osredotočili na ohranjanje okolja in skrb za gozd. Na ta dan smo izvajali številne dejavnosti, namenjene ozaveščanju o pomembnosti gozdov za naše življenje in prihodnost.

Eno od ključnih prizadevanj je bilo vzpostavljanje gozdnih igralnic, predvsem za starejše skupine. Zavedamo se, da je stik z naravo izjemno koristen za zdravje in dobro počutje, zato smo starejšim omogočili, da so se v naravi sprostili, se sprehodili med drevesi ter uživali v miru, ki ga gozd ponuja. Gozdne igralnice so bile prilagojene njihovim potrebam in sposobnostim ter so predstavljale edinstveno priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj.

Poleg tega smo se osredotočili tudi na najmlajše člane naše skupnosti. Vzpostavili smo posebnedelavnice, v katerih smo otrokom približali gozd in naravo. Pri tem smo uporabljali izključno naravne materiale, kot so les, listje, kamenje in storži, da smo ustvarili okolje, ki spodbuja otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. Skozi igro so spoznavali gozdne živali, drevesa, rastline ter njihovo vlogo v ekosistemu. Na ta način smo želeli že v zgodnjem otroštvu vzpostaviti trajen odnos do narave in okolja.

 Poudarjali smo pomembnost ohranjanja gozdov. Gozdovi so vitalni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, uravnavanje podnebja, pridobivanje kisika in preprečevanje erozije tal. Prav tako so gozdovi dom številnim živalskim vrstam in vir mnogih naravnih bogastev, ki jih izkoriščamo za naše vsakodnevne potrebe. Zato smo se skozi različne aktivnosti trudili ozaveščati tako otroke kot tudi odrasle o pomembnosti trajnostnega ravnanja z gozdovi in odgovornega odnosa do narave.

Na Mednarodni dan gozdov smo tako združili različne generacije in skupaj gradili pozitivno in trajnostno prihodnost za naše okolje. Verjamemo, da je edina prava pot za ohranjanje gozdov in narave ta, da se zavemo njihovega pomena ter vsakodnevno prispevamo k njihovemu ohranjanju in zaščiti.

Comments are closed.