Mednarodno sodelovanje

Projektne dogodke, material in druge zanimivosti objavljamo na portalu eTwinning. S klikom na povezavo lahko projektu sledite tudi vi: https://twinspace.etwinning.net/96960/home


JANUAR 2020


V okviru projekta je k nam pripotoval robot iz Litve s svojim dnevnikom, litovskimi zgodbami, pesmimi in še čem. Pri nas bo ostal do 15. marca in nas spoznaval s svojo domovino Litvo. V vrtcu bo obiskal vse naše skupine na enoti Dolinca.

Tako je užival v skupini Zajčki in Pikaplonice.

V litovskem jeziku nam je robotka predstavila prostovoljka Guste, ki svoje prostovoljno delo opravlja na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju, vsako prvo sredo v mesecu pa pride na obisk še k nam v naš vrtec, Vrtec Hrastnik.

V mesecu januarju smo začeli s skupnimi aktivnostmi vseh partnerjev, to je eksperimentiranje z glasovi, besedami, na govorno-jezikovnem področju.

Na enoti Sonček so se tega lotili takole:


DECEMBER 2019


V mesecu decembru smo z glasovanjem prišli do zmagovalnega logotipa projekta. Zmagal je logotip otroka iz Vrtca Hrastnik. Bravo mi!


NOVEMBER 2019: prva akcija učenja in poučevanja v Litvi.


Akcije smo se udeležile Mojca Perić, Anita Vidic in Alma Mujadžić. Obiskale smo Vrtec  ‘Berželis’ v kraju Šakiai.

V vrtcu smo spoznale veliko zanimivih stvari, spoznale smo način življenja in delovanja njihovega vrtca, njihove navade in običaje ter seveda samo državo Litvo.

Predstavniki vseh partnerjev s sprejema pri podžupanu občine Šakiai.

Spoznavanje vrtca Berzelis Šakiai.


OKTOBER 2019: začetek projekta.


Na vsaki enoti vrtca smo uredili Erasmus+ kotiček:

Enota Dolinca spoznava Litvo, enota Lučka spoznava Grčijo, enota Sonček spoznava Turčijo in Enota na šoli spoznava Bolgarijo.


AVGUST 2019: obveščanje vseh zaposlenih o poteku projekta glede na projektno dokumentacijo (vzgojiteljski zbor in zbor delavcev) ter priporočila o vključitvi projekta v vsakodnevne aktivnosti vrtca.


OPIS PROJEKTA

Vrtec Hrastnik s šolskim letom 2019/20 začenja projekt Erasmus+ s področja eksperimentiranja kot koordinatorski partner (nosilec projekta). Projekt bo trajal dve šolski leti. V njem bodo kot partnerji sodelovali še vrtci iz Litve, Grčije, Bolgarije in Turčije, skupno okrog 800 otrok in 100 zaposlenih. V okviru projekta bodo sodelovali otroci iz vrtca, zaposleni, otroci izven vrtca, lokalna skupnost in drugi partnerji, kar bo prineslo tudi večjo povezanost lokalnega okolja z vrtcem. Strokovni delavci bodo imeli priložnost študijskih izmenjav ter si tako pridobili dragocene izkušnje s področja jezikovnih kompetenc in eksperimentiranja, s čimer bodo obogatili svojo vsakodnevno pedagoško prakso.

Zakaj eksperimentiranje? Tak način igre in s tem učenja je otrokom najbližje, a vendar se ga otroci premalo poslužujejo. Zato projekt naslavlja eksperimentiranje, posebej še v govoru in gibanju, saj sta to dve področji, kjer imajo današnje generacije največ težav.

Cilji projekta so različni. Nastajale bodo različne ‘eksperimentalnice’ s področja besed, narave, gibanja in uporabe sodobnih tehnologij. Z nastankom ‘eksperimentalnic’ zunaj vrtca se bo v projekt neposredno vključevalo tudi lokalno okolje. V ‘eksperimentalnicah’ se bomo igrali z glasovi in besedami; brali, pripovedovali in poslušali zgodbe; razgibavali govorila; v naravi ustvarili gozdno igralnico in naravo uporabili kot najboljšo učiteljico; spodbujali gibalni razvoj s plezanjem, plazenjem, skoki, preskoki, vrtenjem in zabavo; dobili na obisk robota in ga popeljali po Hrastniku; poiskali naravne in kulturne danosti našega okolja in jih izkoristili za rast, razvoj in igro. V projekt bomo povabili starše, lokalna društva in organizacije ter na tak način zgradili povezano skupnost s ciljem boljše prihodnosti za naše otroke.

Namen projekta je opolnomočiti otroke za izvajanje eksperimentov vedno in povsod, okrepiti jezikovne kompetence zaposlenih, vključevati več IKT tehnologije v izobraževalni proces, odkriti svet okrog nas (ohranjati naravo) in ga spoznati ter uporabiti za namene raziskovanja (lokalno okolje in lokalni ponudniki).

VKLJUČENOST PROJEKTA E+ V LDN SKUPINE

E+ vsebuje 4 področja /tematski projekti:

  1. eksperimentiranje z besedami
  2. eksperimentiranje z gibanjem
  3. eksperimentiranje z uporabo IKT
  4. eksperimentiranje v/z naravo

Vsak tematski projekt ima svoj ‘uradni’ začetek in ‘uradni’ konec, kar pa ne pomeni, da se ne uporabljajo vsebine že prej oziroma dosežki še kasneje.

Za vsak tematski projekt bomo imeli v vrtcu manjšo strokovno E+ skupino, ki bo koordinirala izvajanje tematskega projekta: povzela vaše dejavnosti, kako ste spremljali, kakšni so rezultati in kakšna bo promocija (pripravi poročilo).

V načrtovanje dela oddelka za šol. l. 2019/20 vključite 2 tematska projekta

  • eksperimentiranje z besedami (januar, februar 2020)
  • eksperimentiranje z gibanjem (junij + poletje + september 2020)

V NAČRTOVANJE DELA V ODDELKU vključite vsebine iz prijavnice Eramus+ projekta: eksperimentiranje z besedami – v slovenskem in tujih jezikih (nastajal bo spletni slovar besed); uporabiti več knjig s tematiko o priseljencih; povabimo znane osebnosti kraja, da berejo otrokom; otroci ‘berejo starostnikom’; vaje pihanja ( Steklarna Hrastnik?); nastanek bralnih ‘utic’ v kraju (sodelovanje z Občino Hrastnik); potovanje robota in pisanje dnevnika (mednarodno). V vsebine vključujte zunanjo javnost: družine, občina, knjižnica, mladinski center, steklarna, lokalna društva ipd.


JULIJ 2019: obvestilo Cmepiusa, da je naš projekt ‘Z eksperimentiranjem odkrivamo svet okrog nas.’ sprejet. Kot koordinatorji bomo sodelovali s partnerji iz Litve, Turčije, Grčije in Bolgarije.šolsko leto 2018/2019


Izmenjava novoletnih vošilnic

V mesecu decembru 2018 se je skupina Medvedki iz enote na OŠ pridružila Etwinning projektu Christmas Cards exchange oziroma izmenjava novoletnih voščilnic. Učenci so izdelali voščilnice ter voščili svojim prijateljem po Evropi v slovenskem in angleškem jeziku. Z nestrpnostjo so potem pričakovali, kdaj bo kakšna voščilnica iz Evrope pripotovala k njim. Prispelo jih je veliko. Pozdravili so jih prijatelji iz Nizozemske, Romunije, Italije, Poljske, Slovaške, Latvije in Turčije. Njihove voščilnice so otroci z veseljem prebirali, skupaj pa smo si pogledali tudi, kje so naši prijatelji doma.

Španska omleta

V mesecu januarju 2019 je skupina Medvedki iz enote na OŠ sodelovala v projektu Spanich Omlette & Traditional dishes, kjer so prijateljem po svetu pokazali, kaj so naše tradicionalne jedi. Poslali so recept za pripravo FUNŠTERCA ali rudarskega sonca, ki so ga sami tudi pripravili in seveda z veseljem pojedli. Prijatelji iz različnih delov Evrope so prikazali njihove tradicionalne jedi, njihova priprava in pokušanje pa nas še čakata.

Zelo lačna gosenica

V mesecu marcu so sodelovali otroci iz skupine Metulji na enoti Sonček v projektu Zelo lačna gosenica.

Pustni karneval

V projektu je sodelovala skupina Levčki iz enote Dolinca. Otroci so v okviru projekta spoznavali pustne običaje, pripravili  maskoto projekta, se zamaskirali in seveda sodelovali v domačem pustnem rajanju. Skupaj s prijatelji iz Evrope pa je nastal tudi pustni slovar, dostopen na spodnji povezavi

https://docs.google.com/presentation/d/1dz5e9LOTfSeI93L5DlN-bBly90vNx81DHHux5I3Sc-I/edit#slide=id.p

Pozdrav iz Slovenije

V mesecu februarju so v projektu Hello from my country sodelovali otroci iz skupine Miške na enoti Lučka. Posneli so video posnetek, v katerem so se predstavili s svojimi imeni in predvsem ponesli besedo hello v slovenskem jeziku po Evropi.

Zdrava hrana

V projektu je sodelovala skupina Medvedki iz enote Dolinca. V okviru projekta so otroci spoznavali zdravo prehrano in zdrave prigrizke, recepte zanje pa delili s prijatelji po Evropi.

Comments are closed.