Erasmus

Projektne dogodke, material in druge zanimivosti objavljamo na portalu eTwinning. S klikom na povezavo lahko projektu sledite tudi vi: https://twinspace.etwinning.net/96960/home


AVGUST 2022


3 letni projekt se zaključuje z 31.8.2022. V tem času je nastalo veliko materiala, ki smo ga redno prilagali na Twinspace na eTwinningu. Ker je prišlo v tem času do ukinitve portala, smo dokumente prenesli na našo spletno stran.

V projektu je nastala tudi knjiga eksperimentov. Dostop do nje je tukaj: https://read.bookcreator.com/Y1rs6QpOTDcs6jDrmDrMyvQaALk2/s_hWl7pWTIuUWiiuxH-E2Q


MAREC 2022


OBISK PARTNERSKEGA VRTCA V GRČIJI (Patras, Peloponez)

4 strokovne delavke vrtca: Babič Nataša, Gorenc Tatjana, Mastnak Urška in Petan Majcen Maja se pravkar udeležujejo 3. načrtovane projektne akcije učenja in poučevanja pri našem partnerju, vrtcu v Grčiji (Patras).


SEPTEMBER 2021


OBISK PARTNERJEV PROJEKTA ERASMUS+

V okviru projekta Erasmus+ Z eksperimentiranjem odkrivamo vet okrog nas so nas v septembru obiskali partnerji v projektu – strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol iz Litve, Grčije, Bolgarije in Turčije. Na obisku smo imeli 9 udeležencev. V akciji učenja, poučevanja in usposabljanja (ali krajše LTT akciji) smo pripravili našim gostom bogat program v 5 dneh. Obiskovalci so imeli še dodatna 2 dni na razpolago za prihod in odhod v Slovenijo, kar so vsi izkoristili za ogled drugih znamenitosti naše države.

Projektni obisk je bil prvi tovrstni obisk v našem vrtcu, prinesel pa nam je veliko pozitivnih stvari: okrepitev strokovnih delavcev na jezikovnih kompetencah (zmoremo dobro komunicirati v tujem jeziku), vedenje o tem, da imamo veliko za ponuditi (geografsko, kulinarično, kulturno, …) in zavedanje o tem, da delamo v zelo kvalitetnem sistemu predšolske vzgoje. Otroci so bili neposredno vključeni v obisk, ob tem pa izkazali svojo radovednost, navdušenje, tolerantnost in moč neverbalne komunikacije. Dobrodošlica za goste je bila neponovljiva in res prisrčna.


JUNIJ 2021


PIKAPOLONICE: od semena do pridelka

Pikapolonice smo v sklopu projekta Erasmus+ na igrišču vrtca uredile svoj mini vrtiček. Posejali smo redkvico in solato. Njuno rast smo skrbno spremljali, opazovali in beležili. Pridno smo zalivali in z navdušenjem opazovali rast naših pridelkov. V teh dneh uživamo sadove našega dela in jemo solato in redkvico iz našega vrtička. Dober tek!

Mirjam Rupar, dipl. vzg.


OKTOBER 2020


V vrtcu smo začeli z izvajanjem novih projektnih aktivnosti, to je eksperimentiranja na področju gibanja. Naš partner iz Turčije je predlagal 3 različne aktivnosti:

1.       aktivnost= igra z obuvanjem in sezuvanjem ter oblačenjem in slačenjem.
2.       aktivnost=jutranja gimnastika
3.       aktivnost=poligon

Vsi partnerji izvajamo iste aktivnosti od oktobra do decembra 2020. Vse aktivnosti bodo predstavljene na akciji učenja in poučevanja (LTT) v Bolgariji aprila 2021.


SEPTEMBER 2020


Zaradi epidemije je bil projekt podaljšan do 31.8.2022, da bomo lahko brez težav izvedli vse zastavljene projektne aktivnosti.


APRIL – DECEMBER 2020


K nam je aprila pripotoval robot iz Bolgarije, vendar je zaradi zaprtja vrtcev moral počakati v škatli do meseca junija. Škatlo smo odprli skupaj z oddelki Ježki in Medvedki na OŠ NHR Hrastnik. V škatli nas je pričakal tudi fižol, krompir in česen – vsi so že pognali kalčke, zato smo jih v juniju takoj posadili na naš vrtčevski vrt.

Robot bo ostal z nami do decembra 2020, z njim se bodo spoznavali in igrali otroci iz oddelkov na osnovni šoli.


JANUAR – MAREC 2020


EKSPERIMENTIRANJE Z BESEDAMI

Od januarja do 12.marca 2020 so v vrtcu potekale različne aktivnosti s področja eksperimentiranja z besedami. V okviru skupnih nalog smo v vrtcu izvajali vaje pihanja, igro Potujemo (otroci potujejo na planet barv, istih glasov, istih podob ipd.) ter reševanje ugank. Učili smo se tudi uporabo Beebotove mreže za delo z robotkom.


JANUAR 2020


V okviru projekta je k nam pripotoval robot iz Litve s svojim dnevnikom, litovskimi zgodbami, pesmimi in še čem. Pri nas bo ostal do 15. marca in nas spoznaval s svojo domovino Litvo. V vrtcu bo obiskal vse naše skupine na enoti Dolinca.

Tako je užival v skupini Zajčki in Pikaplonice.

V litovskem jeziku nam je robotka predstavila prostovoljka Guste, ki svoje prostovoljno delo opravlja na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju, vsako prvo sredo v mesecu pa pride na obisk še k nam v naš vrtec, Vrtec Hrastnik.

V mesecu januarju smo začeli s skupnimi aktivnostmi vseh partnerjev, to je eksperimentiranje z glasovi, besedami, na govorno-jezikovnem področju.

Na enoti Sonček so se tega lotili takole:


DECEMBER 2019


V mesecu decembru smo z glasovanjem prišli do zmagovalnega logotipa projekta. Zmagal je logotip otroka iz Vrtca Hrastnik. Bravo mi!


NOVEMBER 2019: prva akcija učenja in poučevanja v Litvi.


Akcije smo se udeležile Mojca Perić, Anita Vidic in Alma Mujadžić. Obiskale smo Vrtec  ‘Berželis’ v kraju Šakiai.

V vrtcu smo spoznale veliko zanimivih stvari, spoznale smo način življenja in delovanja njihovega vrtca, njihove navade in običaje ter seveda samo državo Litvo.

Predstavniki vseh partnerjev s sprejema pri podžupanu občine Šakiai.

Spoznavanje vrtca Berzelis Šakiai.


OKTOBER 2019: začetek projekta.


Na vsaki enoti vrtca smo uredili Erasmus+ kotiček:

Enota Dolinca spoznava Litvo, enota Lučka spoznava Grčijo, enota Sonček spoznava Turčijo in Enota na šoli spoznava Bolgarijo.


AVGUST 2019

obveščanje vseh zaposlenih o poteku projekta glede na projektno dokumentacijo (vzgojiteljski zbor in zbor delavcev) ter priporočila o vključitvi projekta v vsakodnevne aktivnosti vrtca.


OPIS PROJEKTA

Vrtec Hrastnik s šolskim letom 2019/20 začenja projekt Erasmus+ s področja eksperimentiranja kot koordinatorski partner (nosilec projekta). Projekt bo trajal dve šolski leti. V njem bodo kot partnerji sodelovali še vrtci iz Litve, Grčije, Bolgarije in Turčije, skupno okrog 800 otrok in 100 zaposlenih. V okviru projekta bodo sodelovali otroci iz vrtca, zaposleni, otroci izven vrtca, lokalna skupnost in drugi partnerji, kar bo prineslo tudi večjo povezanost lokalnega okolja z vrtcem. Strokovni delavci bodo imeli priložnost študijskih izmenjav ter si tako pridobili dragocene izkušnje s področja jezikovnih kompetenc in eksperimentiranja, s čimer bodo obogatili svojo vsakodnevno pedagoško prakso.

Zakaj eksperimentiranje? Tak način igre in s tem učenja je otrokom najbližje, a vendar se ga otroci premalo poslužujejo. Zato projekt naslavlja eksperimentiranje, posebej še v govoru in gibanju, saj sta to dve področji, kjer imajo današnje generacije največ težav.

Cilji projekta so različni. Nastajale bodo različne ‘eksperimentalnice’ s področja besed, narave, gibanja in uporabe sodobnih tehnologij. Z nastankom ‘eksperimentalnic’ zunaj vrtca se bo v projekt neposredno vključevalo tudi lokalno okolje. V ‘eksperimentalnicah’ se bomo igrali z glasovi in besedami; brali, pripovedovali in poslušali zgodbe; razgibavali govorila; v naravi ustvarili gozdno igralnico in naravo uporabili kot najboljšo učiteljico; spodbujali gibalni razvoj s plezanjem, plazenjem, skoki, preskoki, vrtenjem in zabavo; dobili na obisk robota in ga popeljali po Hrastniku; poiskali naravne in kulturne danosti našega okolja in jih izkoristili za rast, razvoj in igro. V projekt bomo povabili starše, lokalna društva in organizacije ter na tak način zgradili povezano skupnost s ciljem boljše prihodnosti za naše otroke.

Namen projekta je opolnomočiti otroke za izvajanje eksperimentov vedno in povsod, okrepiti jezikovne kompetence zaposlenih, vključevati več IKT tehnologije v izobraževalni proces, odkriti svet okrog nas (ohranjati naravo) in ga spoznati ter uporabiti za namene raziskovanja (lokalno okolje in lokalni ponudniki).

VKLJUČENOST PROJEKTA E+ V LDN SKUPINE

E+ vsebuje 4 področja /tematski projekti:

  1. eksperimentiranje z besedami
  2. eksperimentiranje z gibanjem
  3. eksperimentiranje z uporabo IKT
  4. eksperimentiranje v/z naravo

Vsak tematski projekt ima svoj ‘uradni’ začetek in ‘uradni’ konec, kar pa ne pomeni, da se ne uporabljajo vsebine že prej oziroma dosežki še kasneje.

Za vsak tematski projekt bomo imeli v vrtcu manjšo strokovno E+ skupino, ki bo koordinirala izvajanje tematskega projekta: povzela vaše dejavnosti, kako ste spremljali, kakšni so rezultati in kakšna bo promocija (pripravi poročilo).

V načrtovanje dela oddelka za šol. l. 2019/20 vključite 2 tematska projekta

  • eksperimentiranje z besedami (januar, februar 2020)
  • eksperimentiranje z gibanjem (junij + poletje + september 2020)

V NAČRTOVANJE DELA V ODDELKU vključite vsebine iz prijavnice Eramus+ projekta: eksperimentiranje z besedami – v slovenskem in tujih jezikih (nastajal bo spletni slovar besed); uporabiti več knjig s tematiko o priseljencih; povabimo znane osebnosti kraja, da berejo otrokom; otroci ‘berejo starostnikom’; vaje pihanja ( Steklarna Hrastnik?); nastanek bralnih ‘utic’ v kraju (sodelovanje z Občino Hrastnik); potovanje robota in pisanje dnevnika (mednarodno). V vsebine vključujte zunanjo javnost: družine, občina, knjižnica, mladinski center, steklarna, lokalna društva ipd.


JULIJ 2019: obvestilo Cmepiusa, da je naš projekt ‘Z eksperimentiranjem odkrivamo svet okrog nas.’ sprejet. Kot koordinatorji bomo sodelovali s partnerji iz Litve, Turčije, Grčije in Bolgarije.


Comments are closed.