Sprememba plačila vrtca

obveščamo vas, da se s 1.9.2021 uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.L.RS, št.18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, da so starejši sorojenci še v vrtcu ali ne.

Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD. Ta jim o tem izda odločbo. Niti vrtci, niti ministrstvo ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini, oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačila staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal pristojni CSD in podatek posredoval vrtcu.

Z lepimi pozdravi,
mag. Mojca Perić, prof.
ravnateljica

Comments are closed.