Projekti v Vrtcu Hrastnik

V trajanju


Naslov projekta: DIGITALNICA-IKT IGRALNICA (https://school-education.ec.europa.eu/sl/etwinning/projects/digitalnica-ikt-igralnica-coding-preeschoolers/twinspace) Vrtec Hrastnik, vse enote VrtcaStrokovni delavki odgovorni za projekt: Nataša Babič in Mirjam RuparSodelujoči strokovni delavci, vsaj v eni fazi izvedbe projekta: Tanja Kontrec; Nika Funkl; MirjamRupar; Daša Urana; Sanja Funkel; Sandra Potušek, Alma Mujadžić; Maja Petan Majcen, HelenaNapret; Nataša Babič, Veronika AnžurČas izvajanja: šolsko ...
Projekt Korak k sončku temelji na inkluziji. Naš namen je rahljati stereotipe, ozaveščati o drugačnosti, ter spodbuditi okolico k njenemu sprejemanju. Otroke preko različnih dejavnosti navajamo na strpnost in sočutje do bližnjega, spodbujamo in krepimo socialne stike ter nematerialne vrednote. Biti strpen, biti sprejet, biti drug z drugim! M.R ...
Gre za gibalno športni program, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj: 1. Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti. 2. Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti. 3. Mali sonček – ...

Pretekli


Vseslovensko gibanje Turizem v vrtcu, poteka letos že petnajsto leto. Vrsto let je vanj vključen tudi naš vrtec. Namenjen  je  ...
Projekt Pasavček
Otroci iz vrtca Hrastnik tudi v letošnjem letu sodelujemo v projektu Pasavček, ki je namenjen mlajšim in starejšim otrokom. Osnovni ...
V okviru projekta za trajnostni razvoj Sobivanje v našem vrtcu izvajamo projekt Spodbujamo prijateljstvo. V sklopu projekta se pogovarjamo o ...
Omogoča nam sodelovanje v različnih projektih na nacionalni in svetovni ravni. Omogoča izmenjavo bogatih izkušenj na področju predšolske vzgoje, potrjuje ...
Vrtec Hrastnik je od leta 2017 vključen v mednarodni projekt Pomahajmo v svet – Say hello to the world. Cilj ...
Z novim šolskim letom se je vrtec Hrastnik (enota Sonček) vključil v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, ki ...

Comments are closed.