Svetovalno delo v vrtcuSvetovalna služba sodeluje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic (ter vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev), z vodstvom vrtca in s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. Svetovalna služba si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu. Usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

 • ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec,
 • prehodu otroka iz vrtca v šolo,
 • o vzgoji in o otrokovem razvoju,
 • ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt in druge stiske…),
 • ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, neprimerno vedenje, nemirnost…),
 • o možni pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu po Programskih smernicah za svetovalno službo v vrtcu (2008) za delo svetovalne službe so:

 • svetovalno delo z otroki,
 • svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev,
 • svetovalno delo s starši in družinami,
 • sodelovanje z vodstvom vrtca in
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

Svetovalna delavka v vrtcu je Mojca Perić.

Morda vas zanima tudi (PODPODROČJA-PODLINKI vsak link odpre novo stran, kjer sledi obširnejši zapis in novi linki)

Otroci s posebnimi potrebami;

Smernice za vključevanje tujcev, priseljencev, migrantov v vzgojno-izobraževalne ustanove;

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode;

Comments are closed.