Nasveti za starše

Razvoj otroka in težave v razvoju
V vse slovenske vrtce so vključeni tudi otroci, ki v svojem razvoju zaradi določenih težav ali primanjkljajev potrebujejo dodatno pomoč. Gre za t.i. rizične otroke. Tak ‘naziv’ jim je podelil nov zakon o Zgodnji obravnavi otrok. Obravnava od 1.1. 2019 poteka v razvojnih ambulantah in centrih za mentalno zdravje otrok. Otroci, ki so obravnavani v ambulanti zaradi različnih težav, običajno v vrtcu potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Največ otrok ima težave na področju govora in govorno-jezikovnega izražanja, kar je običajno povezano tudi s težavami na področju gibanja (t.i. motorike). Otroci imajo tudi težave na področju pozornosti in koncentracije. Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi (gluhi in naglušni otroci, avtistični otroci, hiperaktivni, gibalno ovirani otroci). Hkrati pa zakon skrbi tudi za otroke, ki imajo rizične dejavnike v predšolskem obdobju. To so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje. Ti rizični dejavniki so lahko nastali že v času nosečnosti, pri porodu ali je otrok v takšno družino rojen, in se otroka zgolj spremlja. Namen novega zakona je, da se nudi otrokom pomoč čim prej, saj z zgodnjo ...
Preberi Več
Razvoj otroka
Razvoj otroka običajno poteka po t.i. razvojnih mejnikih, to so mejniki, ki določajo, kaj ob določeni starosti otroci morajo znati oziroma če ne znajo, je to za vse pomembna informacija, da nekje v razvoju otrok potrebuje dodatnega strokovnjaka (logopeda, fizioterapevta ipd.). Otrokov razvoj vedno poteka tudi po določenih smereh – najprej se razvijajo velike funkcije od glave do nog, potem pa iz srca navzven do prstov na rokah in prstov na nogah. (vir https://www.pinterest.es/pin/326792516690187668/) Kaj to pravzaprav pomeni? Dojenčki najprej dvignejo glavo, potem šele dvigujejo in premikajo noge. Otroci morajo najprej razviti velike gibe (premikanje cele roke, premikanje cele noge), šele nato majhne gibe (prijemanje s prsti). Razvoj je vedno kot gradnja hiše, najprej moramo poskrbeti za dobre temelje, šele nato gradimo in na koncu postavljamo streho. 1. V razvoju otroka so temelji dober senzo-motorični razvoj. Gre za slušne, vidne, tipne dražljaj ter različno zaznavanje okolja preko celega telesa. Doma lahko za ta razvoj naredite zelo veliko: prijemanje hrane in drugih surovih ali kuhanih sestavin z roko, prijemanje mokre zemlje (brskanje po zemlji na vrtu, dotikanje trave, igranje s kamni, hoja po kamnih), naredimo domač plastelin ali slano testo; prijemanje in igra s tekočinami (olje drsi, sok se prilepi, voda ...
Preberi Več
Sedaj, ko so vrtci zaprti in moramo ostati doma, je čas bolj stresen za vse nas, še posebej pa za otroke, ki so s tem izgubili dnevno rutino. Dnevna rutina je zelo pomemben del življenja, ki nam daje občutek varnosti, stalnosti in zaupanja. Predlagamo, da tudi doma skušate obdržati del dnevne rutine, ki ji sledimo v vrtcu. Doma je zagotovo drugače, a kljub temu je to možno. Pri vseh točkah dnevne rutine vključujte otroke po njihovih možnostih, saj lahko ne glede na starost otroci že opravljajovsakodnevna domača opravila. Tako dobi otrok ‘odgovorno’ vlogo, veliko se nauči, za uspešno opravljeno obveznost (ki mu jo naložite), pa ga seveda tudi pohvalite (in tako bo naslednjič pomagal še raje in še kje drugje). Dnevna rutina v vrtcu je običajno takšna: priprava na zajtrk in zajtrkjutranji krogdejavnosti z malicopriprava na kosilo in kosilopočitekpop. malica in igra ZAJTRK: Od trenutka ko otroci shodijo, želijo biti del vsega. Radi bi opravili to in ono, predvsem pa v tem posnemajo nas, odrasle. Zato je prav, da jim damo priložnost za učenje in možnost biti pomemben člen v družini. Otrokom lahko naročimo, da pripravijo pribor na mizo. Doma lahko vzamete prazen list papirja, nanj narišete položaj krožnika, pribora, ...
Preberi Več
Kako otroka naučiti, da se postavi zase?
Elena Adamič Naloga je težka, univerzalnih pravil pa ni. Kako želimo, da se v določenih okoliščinah odzove, kako naj reče ‘ne’ in svoje potrebe sprejemljivo izraža? Ob vsem tem pa se moramo tudi starši postaviti zase, da lahko dajemo dober zgled. Kako se znamo postaviti zase, je odvisno od naše osebnosti in samospoštovanja. In seveda od vzgoje. Sliši se obetavno, a otroci so različni, prav tako njihove osebnosti. Kako si postavljanje zase predstavljamo odrasli in kaj bi radi naučili naše najmlajše? V to jabolko nam je pomagala ugrizniti razvojna psihologinja Blanka Colnerič, asistentka na Katedri za psihologijo s Filozofske fakultete v Ljubljani. Razvojna psihologinja Blanka Colnerič s Katedre za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani Se je veščine ‘postaviti se zase’ mogoče naučiti ali pa so osebnostne lastnosti otrok že po naravi takšne, da vedno končajo zadnji, izigrani in zasmehovani? Osebnost je trajen, relativno stabilen sklop posameznikovih značilnosti. Kar pa ne pomeni, da se nikakor ne spremeni, sploh kot odziv na različne življenjske situacije. Tako tudi raven ekstravertiranosti lahko upade oziroma se morda različno izrazi v različnih kontekstih, kot je pisala J. Rich Harris. Z vstopom v šolo je dosledno zaznan porast ekstravertnosti v domačem okolju in upad nesprejemljivosti, bodisi ...
Preberi Več
Vzgoja za samostojnost
Naši otroci bodo še prekmalu odrasli in odleteli iz gnezda. In v teh nekaj letih, ki so nam na voljo, jih moramo naučiti, da bodo sami skrbeli zase in spretno vijugali med vsakdanjikom in življenjskimi preizkušnjami. Mami, oči, bom sam! Pomagajmo mu toliko časa, dokler otrok našo pomoč sprejema in potrebuje Ko bodo že dobro zakorakali v življenje, ne bodo več vedno imeli odprtih ušes za naše predloge in nasvete. Zato le dobro izkoristimo vzgojna leta, ki so nam dana, saj je samostojnost ena od vzgojnih prioritet. Otroci začnejo že zelo zgodaj kazati voljo in željo po samostojnosti. Se spominjate ali pa morda ravno doživljate prvi: „Mami, oči, bom sam!“ Ni prav, da bi vse radi naredili namesto otroka, podajte mu roko in mu na poti v samostojnost pomagajte – seveda v skladu z njegovo starostjo, in postavite meje. Od majhnega otroka ne morete pričakovati, da bo o vsem odločal sam. Lahko pa ga na to postopoma navajate, nas učijo tudi v knjigah Otroci potrebujejo meje, Vzgoja brez solz in Otroci so tega vredni. Kaj otrok zmore in česa ne? V različnih starostnih obdobjih otrok potrebuje različno obliko pomoči in podporo odraslih. Pomagajmo mu toliko časa, dokler naš otrok pomoč ...
Preberi Več
Govorne vaje
Igrice in vaje za izpihovanje so zelo pomembne, kajti dober izpih je osnova za pravilno izreko večine glasov – šumnikov in sičnikov, soglasnika f in v ter zapornikov t, p, b, r … govorne%20vaje ...
Preberi Več

Comments are closed.